Het gezonde Innerlijke Kind

Binnen een ideale perfecte wereld bestaat er een volledig gezond innerlijk kind. Mocht jij een volledig gezond innerlijk kind in jou hebben dan is er in je kinderjaren op precies de juiste manier ingespeeld op jouw behoeften, en op de juiste wijze gereageerd op jouw emoties.

Je hebt altijd de juiste ondersteuning gekregen van iedereen in je omgeving. Als kind heb je dan precies genoeg gekregen van alles. Denk aan ondersteuning, liefde en aandacht voor emoties en frustraties.

Je hebt dan exact genoeg vervelende situaties meegemaakt die precies pasten bij wat jij op dat moment mocht ontdekken of leren in het leven. Je hebt dan van alles precies het juiste, in de juiste hoeveelheid en op het juiste moment gehad.

Ik zal je uit de droom helpen geen ouder of sociale omgeving is echter in staat om deze perfecte balans aan te bieden aan jou als kind.

Natuurlijk kan je zeggen dat alles wat je hebt meegemaakt precies goed is. Dat je van alles wat je hebt meegemaakt mocht leren. Maar sommige ervaringen zijn gewoon te moeilijk en pijnlijk.

Als je in zo’n ervaring dan geen hulp krijgt of als er een volwassene is die daar niets aan doet kun je deze ervaringen meenemen in je leven en deze kunnen je voor de rest van je leven afremmen bang maken of zelfs verder beschadigen.

Ook zonder grote traumatische gebeurtenissen blijven nog veel kleine te moeilijke momenten over, die jou innerlijk kind op slaat en die je moet verwerken wanneer je ouder wordt.

Het volledige gezonde Innerlijke Kind bestaat dus niet. Ik weet dat sommige zeggen dat ze in balans zijn met hun Innerlijk Kind. Dat kan. Ik zie regelmatig mensen die als volwassenen al veel aandacht hebben besteed aan hun eigen achtergrond en persoonlijke ontwikkeling. Zij hebben dan in het volwassen leven hun Innerlijk Kind alsnog zoveel mogelijk gegeven en waar nodig geheeld. Dit hebben ze gedaan door hun eigen geschiedenis en achtergrond aan te kijken en waar nodig en mogelijk hun Innerlijk Kind ondersteund met nieuwe inzichten en ervaringen en gevoelens.

Dit is ook precies hoe ik het zelf ervaar in mijn leven. Een aantal jaren geleden ben ik op het punt gekomen dat het echt niet zo door kon blijven gaan. Ik was mezelf volledig kwijt geraakt. Maar toen ik in aanraking kwam met het innerlijk kind, en aandacht besteed heb aan mijn verleden Aan mijn achtergrond. De weg op ben gegaan van persoonlijke groei en ontwikkeling. Kan ik je zeggen dat ik mijn Innerlijk Kind alsnog zoveel mogelijk heb gegeven en waar het nodig was heb kunnen helen.

Ik heb mijn eigen geschiedenis een achtergrond aangekeken en op ben zoek gegaan naar de mogelijkheden hoe ik mijn innerlijk kind heb kunnen ondersteunen door bewustwording door nieuwe inzichten, ervaringen en gevoelens. Een proces dat ik tot op de dag van vandaag nog dagelijks toepas in mijn eigen leven. Wat ook eigenlijk niet meer anders kan, omdat ik mij inmiddels zo bewust ben geworden van wat mijn Innerlijk Kind heeft gemist en waar het naar verlangt en dat kan ik haar nu in mijn volwassen leven nog steeds geven.

Dit is ook precies het proces waarmee ik werk in mijn praktijk. Ik begeleid de vrouwen terug naar mijn innerlijke kern. Hun eigen IK. Deze IK schrijf ik met hoofdletters omdat het voor mij begint en eindigt bij jezelf de Ik met die gelijk ook staat als afkorting voor je Innerlijke Kind.

Ben jij nog niet bewust van je Innerlijk Kind, maar voel je wel dat wordt belemmerd door niet helpende patronen. Wil je daar graag verandering in dan kan ik je zeggen voel je welkom bij mij in de praktijk. Of ga op zoek naar een andere coach of therapeut die jou hier in kan begeleiden.

Lieve vrouw jouw leven begint op het moment dat jij weer in verbinding bent met jezelf.

Liefs Jeanette🧡